Χορηγίες

Φιλανθρωπικός Σύλλογος "Η Αγκαλιά"

To Bellisimo στηρίζει έμπρακτα δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με ευαίσθητες κατηγορίες συμπολιτών μας. Είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, καθώς και σε όσους τους βοηθούν.
Σε αυτό το πλαίσιο, στηρίξαμε και το κοινωνικό έργο του Φιλανθρωπικού Συλλόγου "Η Αγκαλιά"

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ιεραποστολική Αδελφότητα Αγίου Παρθενίου "Άνθρωπε Αγάπα"

Συνεχίζοντας να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, καθώς και σε όσους τους βοηθούν, στηρίξαμε και το έργο της Ιεραποστολικής Αδελφότητας Αγίου Παρθενίου "Άνθρωπε Αγάπα"